Best Memes, Tech Deals and Guides.& Make Money Online

Planning for the Socio-economic Responsibility webinarVideo keyword : Online Jobs Sights :174
ID: kXZdxzOh9xs rating:2.50 1612275788 period: 00:59:40 likes:1 dislikes:1

This occasion was videotaped in December 2020 for public body elderly leaders and also those associated with taking crucial calculated choices such as President, Chairs, Chosen Participants, Board Members and also Administration Leads.

Panel participants review their experience of collaborating with the task, where public bodies can have a favorable effect in minimizing inequalities of result and also exactly how public body leaders are planning for the task.

Discover even more concerning the task: https://gov.wales/more-equal-wales-socio-economic-duty.

Gweminar Paratoi ar gyfer y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol

Recordiwyd y digwyddiad hwn ym mis Rhagfyr 2020 ar gyfer uwch arweinwyr cyrff cyhoeddus a’r rheiny sy’n ymwneud â gwneud penderfyniadau strategol allweddol megis Prif Weithredwyr, Cadeiryddion, Aelodau Etholedig, Aelodau’r Bwrdd a/c Arweinwyr Llywodraethu.

Mae aelodau’r panel yn trafod eu profiad o weithio gyda’r ddyletswydd, lle gall cyrff cyhoeddus gael effaith gadarnhaol mewn lleihau anghydraddoldebau o ran canlyniadau a sut mae arweinwyr cyrff cyhoeddus yn paratoi ar gyfer y ddyletswydd.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am y ddyletswydd: https://llyw.cymru/cymru-fwy-cyfartal-y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol

Getting Ready For the Socio-economic Responsibility webinar

download_video >>> https://www.youtubepp.com/watch?v=kXZdxzOh9xs

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.